Интегрирайте се с партньорите си

Популярни платформи за продажби и инструменти за електронна търговия, интегрирани на едно място. Комбинирайте ги по всякакъв начин, за да съответстват на вашия бизнес модел.
easySales се интегрира с Вашия онлайн магазин, популярни маркетплейси, софтуер за фактуриране и куриери, за да Ви помогне по - добре да управлявате повтарящи се задачи